Deze website is van Carpe

BVBA Drs. Lintermans – Van Riet
Jos Smolderenstraat 46 2000 Antwerpen
KBO-0658.927.928
E-mail: info@carpe.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Carpe of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Carpe levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Carpe de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Carpe kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Carpe geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Carpe kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Carpe verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacybeleid

Carpe hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het maken van een afspraak of andere duidelijk op de website omschreven reden. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Carpe.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt u over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Carpe, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Carpe kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Carpe-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Carpe-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij Carpe

BVBA Drs. Lintermans – Van Riet

Jos Smolderenstraat 46

2000 Antwerpen

KBO-0658.927.928

E-mail: info@carpe.be

 

Door het boeken van een afspraak verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Middelen- of inspanningsverbintenis
Al de diensten van Carpe zijn streng geselecteerd en zorgvuldig uitgevoerd door onze werknemers, om een maximaal resultaat te bekomen. Bij elke behandeling of medicament, zijn onvoorziene reacties mogelijk. Wij bieden daarom geen garantie op het resultaat gezien deze afhangt van de biologische en variabele interactie tussen u en de behandeling.

Medisch dossier
Al uw medische gegevens worden bewaard in uw medisch dossier. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Door uw medisch dossier kunnen de medewerkers van Carpe steeds de nodige informatie raadplegen om u de beste behandeling te bieden. Alle medische dossiers worden veilig bewaard.

Alleen de medewerkers van Carpe die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot uw medisch dossier.

De Carpe medewerkers gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om u de beste zorg te verlenen. Uw medische gegevens zijn belangrijk om u goed te kunnen behandelen. U dient dan ook steeds alle informatie te verschaffen die belangrijk kan zijn voor de Carpe medewerkers (zoals, maar niet beperkt tot: medicatie, allergieën, zwangerschap, medische voorgeschiedenis zoals ingrepen en ziektes, maar ook gebruik van alcohol, etc.). Uw medische informatie kan ook gebruikt worden om de kwaliteit van de behandelingen bij Carpe te verbeteren. Hiervoor wordt enkel relevante informatie gebruikt, steeds in anonieme vorm. Niemand kan dan de link leggen tussen de informatie en uw persoonsgegevens.

Carpe wal uw medische gegevens niet delen met familie of vertrouwenspersonen tenzij met uw toestemming. Hier gelden wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij minderjarigen. In uitzonderlijke gevallen laat de wet toe om uw persoonlijke informatie te delen zonder uw toestemming, bijvoorbeeld om een ernstig misdrijf te onderzoeken of om een kind te beschermen.

U hebt het recht om uw persoonlijke medische gegevens in te kijken en eventuele fouten recht te zetten. Voor een afschrift van het geheel of een gedeelte van uw medisch dossier betaalt u de drukkost van de pagina’s. Dit is maximaal 25 euro.

Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Carpe, de schriftelijke mededeling bekomen van uw medisch dossier. Op dezelfde wijze kunt u Carpe ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Gebruikte productenDe Belgische controleorganismen van het geneesmiddelenagentschap en het voedselagentschap verbieden elke uitleg over geneesmiddelen (zoals Botox, Dysport, cortisonezalven, enz.) en medische hulpmiddelen zoals fillers (Radiesse, Restylane, Teosyal, enz.). Carpe kan deze informatie dan ook niet verstrekken, tenzij in een persoonlijk consult met een gespecialiseerde arts.

Hospitalisatieverzekering en mutualiteit
Een hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de kosten indien er al terugbetaling is door een ziekenfonds. Dit betekent dat een hospitalisatieverzekering enkel betaalt als er een medische noodzaak is om de ingreep uit te voeren. Afhankelijk van de inhoud van de polis die u heeft afgesloten met uw hospitalisatieverzekering, kunnen er nog bijkomende voorwaarden gesteld worden.

Bij louter esthetische ingrepen is tussenkomst echter weinig waarschijnlijk. Uit ervaring weten we dat het niet de eerste keer is dat de verzekering telefonisch financiële tussenkomst belooft en dat men achteraf op deze belofte terugkomt. Voor esthetisch getinte ingrepen dient u er dus rekening mee te houden dat een hospitalisatieverzekering (zeer waarschijnlijk) niet tussenkomt.

Het standpunt van de hospitalisatieverzekering en de mutualiteit valt buiten de verantwoordelijkheid van Carpe die hiervoor elke aansprakelijkheid afwijst.

Betalingen
Alle behandelingen bij Carpe zijn onmiddellijk betaalbaar en eisbaar.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor invordering van laattijdige betalingen komen ten uwen laste. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld: 10% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, indien u niet binnen 8 dagen na de behandeling heeft betaald.

Afspraken moeten minstens 1 werkdag vooraf worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig zijn afgezegd worden aangerekend aan een forfaitair tarief van € 50,00 per behandeling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Parkeren bij carpe clinic?

Carpe Clinic is steeds toegewijd en gefocust om u behandelingen en producten van alleen de hoogste kwaliteit te leveren.

Met de toenemende vraag van patiënten naar innovatie en de wens om ons te blijven inzetten voor deze fundamentele waarden, alsook veranderende voorwaarden bij vele leveranciers kondigen wij een prijsverhoging aan met ingang van 2/4/2024.

Zo kunnen wij als team de best mogelijke kwaliteit blijven waarborgen, onszelf blijven vernieuwen en ontwikkelen zodat u nog vele jaren van de kwaliteiten binnen Carpe Clinic kan genieten

Carpe Clinic zomervakantie

Carpe Clinic zal gesloten zijn van 29 juli tot en met
18 augustus
. Vanaf 19 augustus zijn we weer geopend en staan we weer voor u klaar.

Bedankt voor uw begrip. Voor vragen kunt u ons bereiken via service@carpe.be. We kijken ernaar uit u na onze vakantie weer van dienst te zijn.
Alvast bedankt!